- 02.04.2015. u 20h, Kolarac, Drugoaprilsko duvanje, Koncert Kvarteta klarinetista "Nevski" sa Mosaic string Bandom i perkusionistima Aleksandrom Radulovićem i Aleksandrom Petrovićem