Predsednik udruženja
Miloš Bjelica
Tel: 063/89-65-065
e-mail:
milos@udruzenjemuzicara.com