JAN JAKUB BOKUN O UDRUŽENJU

 

Tokom moje posete Beogradu, februara 2006. godine, imao sam zadovoljstvo da upoznam Ljubišu Jovanovica – izvanrednog čoveka i istinski strasnog profesora.
Bio sam, takođe, veoma srećan da slušam Ljubišine učenike koji su svirali za mene na masterclass-u. Ovi mladi muzičari, koji istaržuju zajedno sa svojim profesorom ne samo solo i kamerni repertoar, već i simfonijsku muziku, pokazali su svoj istinski talenat, kreativnost i otvorenost.

Duboko sam uveren da je Ljubiša kreativan, dinamičan i inspirativan drugim osobama, kao i da je spiritus movens Internacionalnog udrženja ljubitelja muzike. Učenje bitnosti muzike u društvu, deljenje radosti muzike sa drugim ljudima, hranjenje doživotnog apetita za umetnost i povećanje dostupnosti muzike i ostalih performativnih umetnosti publici su važni ciljevi ovog Udruženja koje će učiniti naš svakodnevni život boljim, punijim i bogatijim.

Jan Jakub Bokun
Profesor klarineta na Akademiji “Karol Lipinski” u Vroclavu, Poljska.
Slobodni solista i dirigent.

AKADEMIK DEJAN DESPIĆ O UDRUŽENJU

 

Okupljanje i druženje, profesionalno i ljudsko, oko najplemenitijeg i najuniverzalnijeg cilja – muzičke umetnosti, to je namera, svrha i zadatak Udruženja ljubitelja muzike .

Ne samo klarineti, i ne samo iz klase uglednog profesora Ljubiše Jovanovića – koji je pokretač ovog okupljanja – nego svi ljubitelji pravih muzičkih vrednosti, kojima muziciranje krasi život i uvek iznova podstiče želju da sa drugima tu lepotu deli.

U jednom vremenu kada je takvih sve manje, a mnoge vrednosti, umetničke i ljudske, ruše se ili bar dovode u pitanje, ovakve inicijative i entuzijazam njihovih nosilaca svesrdno podržavam. Treba im svakojako pomoći da u svojim nastojanjima istraju – na opštu ''polzu''.

mr ALEKSANDAR TASIĆ O UDRUŽENJU

 

Internacionalno uduženje ljubitelja muzike je udruženje koje po mom mišljenju ima najveću perspektivu medju sličnim udruženjima, kojih na žalost ima jako malo u našoj zemlji i bližem okruženju.

Ljudi – članovi, aktivisti, pobornici i simpatizeri (tu spadam i sam) – sličnih ili najrazličitijih obrazovnih profila, zanimanja i interesovanja, povezani su oko progresivno stvaralačke muzičke inovativnosti i ideje. Iako različiti, svi govore istim jezikom, a to je MUZIKA. To nam daje snagu i oslobađa da dalje kreativno maštamo i ispunjavamo svoje zamisli i zadovoljamo svoj nesebičan poriv prema muzici. mr Aleksandar Tasić

mr LJUBIŠA JOVANOVIĆ O UDRUŽENJU

 

Sa velikim zadovoljstvom pratim pedagoški rad i aktivnosti Ljubiše Jovanovića, klarinetiste i istaknutog umetnika čiji učenici postižu veoma visoke domete, koji se ogledaju pre svega u gotovo potpunom osposobljavanju svakoga od njih za dalji profesionalni život, studije na fakultetu pre svega, a zatim i za zrelu koncertnu aktivnost.

Ako se tome doda da oni dolaze na visokoškolsku instituciju kao zdravi mladi ljudi, željni znanja i otvoreni za dalji napredak, razumećemo da iza pedagoškog rada stoji iskrena briga za mlade ljude i pravi način pristupanja njihovom razvoju. Svako ko se bavi obrazovanjem maldih, razumeće koliko je odgovornosti neophodno za tako visoke domete, za koje je sigurno značajno i ''Udruženje ljubitelja muzike'', koje omogućava istinsko zajedništvo maldih koji su okupljeni oko ovog značajnog pedagoga. Proširenje rada i aktivnosti ovog udruženja, nesumljivo će doprineti daljem razvoju muzičkog života u našoj sredini, te očekujem da ce se ostaviti dubok trag u srpskoj umetnosti.

SLAVKO KOVAČIĆ O UDRUŽENJU

 

U veliku mi je radost, da sam upoznao prof. Ljubišu Jovanovića i njegov rad i izuzetno visok nivo, koji postiže sa svojim radom i učenicima, pa tako i Internacionalno udruženje ljubitelja muzike, koje je po mom mišljenju izuzetno dobro organizirano i jako potrebno, zbog sve večeg interesa za ostvarenje vrijednih i kreativnih ideja, koje mogu realizirati samo ljudi poput prof. Ljubiše Jovanoviča, koji sa stečenim iskustvom, ugledom i neverovatnom energijom, uz srdačnost i pripremljenost pomoči svakome, imaju sposobnost za udruživanje ne samo umjetnika u Srbiji, nego i umjetnike u drugim zemaljama, jer je poznato, da muzika nema granica i uvijek sa svojom pozitvnom energijom udružuje.

Sam sam upoznat sa radom i mogučnostima drugih udruženja u Europi i svijetu ali mi je u veliku čast i ponos, da sam i sam član Internacionalnog udruženja ljubitelja muzike, za koje sam mišljenja, da ispunjuje sva očekivanja umjetnika, koji mogu putem tog društva postiči puno znanja za svoj rad, mogučnost koncertiranja, izmjenu učenika i profesora idr.
U Sloveniji ne postoji takvo društvo, zato smatram, da bi bilo nužno proširiti ideju i rad tog udruženja do nas, pa i šire u svijet.
Kao umjetnik i profesor jako podupiram ciljeve i aktivnosti prof. Ljubiše Jovanovića i tog udruženja.   

Sa  poštovanjem,

Slavko Kovačič