Internacionalno udruženje ljubitelja muzike

Internacionalno udruženje lјubitelјa muzike je neprofitno i nedobitno udruženje koje okuplјa veliki broj uglednih i vrsnih profesora, kompozitora, korepetitora, izvođača, studenata, svih lјubitelјa klasične muzike.„Internacionalno udruženje lјubitelјa muzike“ je osnovano 2005 godine na neodređeno vreme radi ostvarivanja sledećih cilјeva:- Stvaranja uslova za bavlјenje klasičnom muzikom- Omogućavanja odlaska naprednih muzičara na takmičenja u zemlјi i inostranstvu

  • - Organizovanje uslova za ekonomične nabavke kvalitetnih instrumenata, notnog materijala i prateće muzičke opreme

  • - Organizovanja seminara i muzičkih kampova

  • - Prikuplјanja sponzorskih i donatorskih uplata radi pomoći mladim talentovanim muzičarima

  • - Organizovanja humanitarnih koncerta, muzičkih festivala i muzičkih takmičenja

  • - Izdavanje biltena i drugih pisanih i elektronskih informacija o zbivanjima na klasičnoj muzičkoj sceni u zemlјi i inostranstvu

  • - Saradnja sa drugim sličnim domaćim i međunarodnim udruženjima, vladinim i nevladinim organizacijama, elektronskim i pisanim medijima radi ostvarivanja postavlјenih cilјeva