Kamerni orkestar „Sinergija“ osnovan  je 2012. godine na inicijativu Nenada Petkovića i Miloša Bjelice i od strane mladih muzičara i njihove želјe i potrebe da rade zajedno na najvišem mogućem profesionalnom nivou. 

Članovi orkestra su profesionalni muzičari koji neguju svoje lične karijere kao solisti, članovi filharmonije, pripadnici uglednih kamernih sastava, pedagozi i profesori. Nјihovo lično umetničko iskustvo i lјubav prema muzici čine osnovu za kvalitetan rad orkestra i nadahnute nastupe.
Otuda i naziv orkestra  „Sinergija“  (gr. Συνεργεια, saradnja) koji  najbolјe iskazuje suštinu ovog orkestra - sadejstvo individualnih stvaralačkih energija koje teže istom smislu s cilјem da se dobije nova, više vrednost. Ona predstavlјa sklad više volјa i pri tom afirmiše ličnu slobodu i stalni volјni podvig.


Cilј orkestra
Dobro osmišlјenim programima, realizovanim na nov, edukativan način, kamerni orkestar „Sinergija“ ,kroz umetnost,  ostvaruje saradnju (sinergiju) sa publikom i gradi novu, višu vrednost – kulturni život i razvoj pojednica, a samim tim i razvoj celokupne društvene zajednice.
Posebno mesto zauzimaju programi namenjeni deci.
Orkestar broji 20 članova i obuvata sve instrumetnalne grupe (gudačke, duvačke i udaralјke).